כֵּלֵא

אם אתה חולם להיות מרותק לתפילה, ימנע ממך לבצע עבודה רווחית כלשהי על ידי התערבות של אנשים מקנאים | אך אם תברח מההתפעלות, תיהנה מעונה של עסקים נוחים. ראה את הכלא.