מנורות גז

לראות מנורת גז, מציין התקדמות וסביבה נעימה. לראות אחד מתפוצץ, או שאינו מסדר חכם אחר, מנבא שאתה מאוים במצוקה בלתי סבירה.