לְהַרְגִיז

החלום הזה מציין שיש לך אויבים העובדים נגדך. טרדות שנחוו בחלומות נוטות למצוא הגשמה מהירה באירועים המצערים שלמחרת.