פטיש

חולם לראות פטיש, מציין שיהיו לך כמה מכשולים מייאשים להתגבר על מנת לבסס את הונך.