נֵץ

חולמת על נץ, מנבאת שאנשים מסקרנים תרמו אותך בדרך כלשהי. כדי לירות באחד, חוזה שתתגבר על מכשולים לאחר מאבקים רבים. כדי שאישה צעירה תבהיל נצים מתרנגולותיה, מסמל שהיא תשיג את הרצונות הכי בזבזניים שלה באמצעות תשומת לב חרוצה לענייניה. זה גם מציין כי אויבים קרובים אליכם, והם מוכנים לנצל את הטעויות הקלות ביותר שלכם. אם תצליח להפחיד אותו לפני שהעופות שלך ייפצעו, יהיה לך מזל בעסק שלך. לראות נץ מת, מסמל שאויביך ינוצחו. חולמים לירות על נץ, תהיה לך תחרות עם אויבים, וכנראה תזכה.