בַּרדָס

עבור אישה צעירה שחולמת שהיא חובשת מכסה מנוע, זה סימן שהיא תנסה לפתות גבר כלשהו מיושרה ומגבולות חובה.