…לחלום על גולגלות המגחכות אליך, הוא סימן למריבות וצנצנות ביתיות. עסקים ירגישו הצטמקות אם תטפלו בהם. כדי לראות את גולגולתו של חבר, מציין שתקבל פציעה מחבר בגלל היותך מועדף על פניו. כדי לראות את הגולגולת שלך מציין שאתה תהיה משרת החרטה….