חֲקִירָה

חולם על חקירה, מנבא שאתה תהיה מצער בחברות שלך.