מְתוּרגְמָן

לחלום על מתורגמן, מציין שאתה תתחייב בעניינים שלא יכשלו ברווח.