גלריה לאמנות

לביקור בגלריה לאמנות, מבשר איגודים אומללים בחוגים המקומיים. אתה תתאמץ להראות מראה של אושר, אך תטפל בסתר בעמותות אחרות.