לַהֲטוּטִים

לחלום לתרגל לעצמך legerdain, או לראות אחרים עושים זאת, מסמל שתוצב במצב בו האנרגיה והכוח שלך בתכנון יקראו למשחק מאומץ כדי לחלץ את עצמך.