כִּיס

לחלום על הכיס שלך, הוא סימן להפגנות רעות נגדך.