אַדמַת בּוֹץ טוֹבְעַנִית

לחלום להיות בביצה, מרמז על חוסר היכולת שלך לעמוד בהתחייבויות. לראות אחרים ממוקמים כך מציין שכישלונותיהם של אחרים יורגשו על ידך. לפעמים מחלה מסומנת על ידי החלום הזה.