לִגרוֹף

חולמת להשתמש במגרפה, מעידה על כך שעבודה כלשהי שהשארת לאחרים לעולם לא תושג אלא אם אתה מפקח עליה בעצמך. כדי לראות מגרפה שבורה, מציין כי מחלה, או תאונה כלשהי יביאו כישלון בתוכניות שלך. לראות אחרים מגרפים, מנבא שתשמח במצבם המאושר של אחרים.