גיליון ברזל

לראות ברזל יריעות בחלום שלך, מציין שאתה לצערך מקשיב להזהרה של אחרים. ללכת על זה, מסמל התקשרויות לא נעימות.