ספוגים

ספוגים הנראים בחלום, מציינים כי הונאה מתורגלת עליכם. כדי להשתמש באחת מהמחיקות, אתה תהיה קורבן של איוולת.