מרגל

לחלום שמרגלים מטרידים אותך, מציין מריבות מסוכנות וחוסר נוחות. לחלום שאתה מרגל, מציין שתבצע מיזמים אומללים.