פוסטר רחוב

לחלום שאתה פוסטר רחוב, מציין שאתה תעבוד בעבודה לא נעימה ולא רווחית. לראות כרזות רחוב בעבודה, מנבא חדשות לא נעימות.