מְצִלָה

לשמוע מצלת בחלומות שלך, מנבא את מותו של אדם מבוגר מאוד ממכריך. השמש תזרח, אבל אתה תראה את זה בחושך בגלל האפלוליות.