פֶסטִיבָל

לחלום להיות בפסטיבל, מציין אדישות למציאות הקרה של החיים, ואהבה לאותם הנאות שמזדקנות לפני זמנו. לעולם לא תרצה, אבל תהיה תלוי במידה רבה באחרים.